„Akcja Żonkile” - pamięć o wybuchu powstania w getcie warszawskim

Tarnobrzeg

16 kwietnia 2019 r. niżańska filia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu przypomniała o wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z okazji 76. rocznicy tych wydarzeń w ramach akcji Żonkile uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Nisku wysłuchali interesującej prelekcji pana Zenona Fajgera z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN- u w Rzeszowie.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek związanych z historią powstania oraz materiałów edukacyjnych dotyczących losów społeczności żydowskiej w czasie II wojny światowej.

Autor: Filia w Nisku