Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Tarnobrzeg

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby ograniczać ryzyko zakażenia wśród uczestników wypoczynku oraz kadry, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne. 
 
zob. link - wytyczne organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Autor: MEN