#biblioteka - hasłem Tygodnia Bibliotek 2019

Tarnobrzeg

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonał wyboru hasła promującego XVI edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek. Hasło brzmi #biblioteka
 
zob. szczegóły Hasła

Autor: BP Tarnobrzeg