Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Tarnobrzeg

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid)

Dzień Flagi obchodzimy 2 maja - jest to święto państwowe – ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.


Zgodnie art. 28. Zasada ochrony symboli narodowych (Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.): 
  • Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu
  • Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony
  • Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest "Mazurek Dąbrowskiego"
  • Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej

Autor: BP Tarnobrzeg