„Jedno wiem tylko, Polska zmartwychwstanie” - widowisko słowno - muzyczne.

Tarnobrzeg

Gościliśmy w Bibliotece uczniów ze SP nr 4, którzy zaprezentowali montaż słowno – muzyczny „Jedno wiem tylko, Polska zmartwychwstanie” przygotowany z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele Agata Woźniak i Andrzej Niedziałek.
Na montaż składały się wiersze,  piosenki oraz prezentacje multimedialne opowiadające o trudnych ale równocześnie pięknych chwilach w historii Polski: począwszy od listopada  1918 roku aż po rok 1989 kiedy to Polska po rządach komunistów ponownie stała się państwem niepodległym.
Widowisko dostarczyło nam wielu wrażeń i wzruszeń. Pani Bożena Kapuściak - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega obdarowała młodych artystów słodyczami i stwierdziła, że mając taką wspaniałą młodzież nie musimy się obwiać o przyszłość naszej ojczyzny.

Autor: BP Tarnobrzeg