Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Tarnobrzeg

Zapraszamy do odwiedzenia  nowo uruchomionego portalu internetowego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – link do PORTALU


Portal powstał w celu nowoczesnej prezentacji wyjątkowego i bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Projekt w tym zakresie został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa Il. Cyfrowe Podkarpackie).

W Portalu udostępniane są sukcesywnie powiększane zasoby muzealne i pamiątki dotyczące dziedzictwa Kresów (obecnie ponad 1 tys. obiektów) przetworzonych do formy cyfrowej wg najnowocześniejszych metod digitalizacji, w tym w formie 3D i obrotowej.
 Szczególną wartość mają przekrojowe ścieżki tematyczne, z których prezentowane są obecnie pierwsze cztery: Kresy — prolegomena; Kresy — fenomen krajobrazu; Wyznania na Kresach; Potoccy herbu Pilawa Srebma na Kresach Rzeczypospolitej.
Portal jako priorytetowy projekt samorządu Województwa Podkarpackiego będzie stale rozwijany

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego