Nauczanie zgodne z rozwojem umysłu dziecka

Tarnobrzeg

10 czerwca br. w czytelni naszej biblioteki miał miejsce wykład dr Małgorzaty Makowskiej-Brzychczyk z Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Tematem było "Nauczanie zgodne z rozwojem umysłu dziecka".  Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem nauczycieli, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w wykładach prelegentki.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych powiatu niżańskiego i stalowowolskiego.  W tym samym dniu miało też miejsce  uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników. Koordynator powiatowy, Bernadeta Burdzy, przedstawiła wyniki etapu szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego WLC z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego oraz przypomniała główne idee konkursu. Spotkanie uczniów wraz z opiekunami było też okazją do wymiany doświadczeń i uwag na temat konkursu na poszczególnych jego etapach.
W dalszej części odbyła się prelekcja nt. zalet czytania książek, wraz z prezentacją multimedialną. Po jej wysłuchaniu uczniowie zachęcali innych do przeczytania wybranych przez siebie książek literatury dziecięcej.
Najbardziej wyczekiwanym momentem było wręczenie uczestnikom konkursu nagród rzeczowych w postaci książek, filmów i gier planszowych.

Autor: Filia w Nisku