NAWA i OPI PIB wspólnie dla polskiej nauki

Tarnobrzeg

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie. Jego celem jest realizacja wspólnych projektów, które będą wspierać całe środowisko akademickie i naukowe. Dzięki współpracy ekspertów z obu jednostek, możliwy będzie transfer wiedzy i doświadczenia, który pozwoli usprawnić dotychczasowe działania oraz opracować nowe rozwiązania zwiększające potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Zob. szczegóły Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Autor: MEN