Patroni roku 2020 ustanowieni przez Sejm

Tarnobrzeg

Podczas 82. posiedzenia Sejmu, posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2020 r.  Uhonorowani zostali:  św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Leopold Tyrmand i Roman Ingarden.
2020 rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej w jej 100. rocznicę.

fot. Kancelaria Sejmu

Autor: BP Tarnobrzeg