PROGRAM "Nie zagubić talentu"

Tarnobrzeg

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zachęca do składania wniosków o stypendia i nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

Celem Programu jest:
  • zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
  • wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
  • promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
  • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Autor: UM Województwa Podkarpackiego