Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Tarnobrzeg

MEN wspólnie z Cyfryzacją KPRM zachęca organizacje pozarządowe do wsparcia rządowego Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.
Celem konkursów jest wyłonienie organizacji, które zaproponują działania najlepiej realizujące cele postawione przed rządowym "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029".

zob. szczegóły PROGRAMU

Autor: MEN