Programy promujące zdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Tarnobrzeg

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 
Zob. szczegóły PROGRAMU

Autor: MEN