Propozycje zmian w wykazie lektur ...

Tarnobrzeg

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki. 

Propozycje do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych przekazane 9 czerwca (opinie do 8 lipca br.)Zob.  Szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian na stronie MEN

Autor: MEN