Rozstrzygnięcie Konkursu Booktalking

Tarnobrzeg

15 maja 2019 r. odbyła się 3. edycja konkursu „Booktalking, czyli pięć minut o książce” zorganizowanego przez stalowowolską filię Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 11 im. Szarych Szeregów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Nagrody ufundował Urząd Miasta Stalowej Woli.
Celem konkursu była popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa, zachęcanie do sięgnięcia po literaturę, rozwijanie świadomości literackiej uczniów, doskonalenie umiejętności autoprezentacji.
Zadaniem uczestników – uczniów stalowowolskich szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów - było zaprezentowanie książki metodą booktalkingu w pięć minut. Uczeń mógł wybrać jeden ze stylów: - streszczenie fabuły, - zaprezentowanie głównego bohatera, - przedstawienie tylko jednego epizodu, - oddanie nastroju bądź wszystkie style połączyć w jednej prezentacji. Szkoła mogła zgłosić do konkursu do pięciu uczniów w każdej kategorii. Zwycięzcy konkursu w kategorii uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
1.      Patrycja Telega – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im.  M. Kopernika
2.      Kaja Kaźmierczak - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im.  M. Kopernika
3.      Alicja Wąsik – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
Wyróżnienie: Oliwia Mencfel, Ewa Karlikowska, Karol Merkiel – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Górskiego
Wyróżnienie: Stanisław Krasowski
Wyróżnienie: Artur Ofiara – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów
Zwycięzcy konkursu w kategorii uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów:
1.      Amelia Gąsiorowska - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im.  M. Kopernika
2.      Anna Such – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków
3.      Antonina Drelich Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2
Wyróżnienie: Klaudia Pieńkowska - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im.  M. Kopernika
Wyróżnienie: Kornelia Tofilska - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im.  M. Kopernika
Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym, uczestnikom, nauczycielom i opiekunom  gratulujemy i dziękujemy!

Autor: Filia w Stalowej Woli