Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji.

Tarnobrzeg

 Zajęcia zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.

Zajęcia prowadziła: dr Wanda Matras-Mastalerz (adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany trener metod stymulacji pamięci i rozwoju intelektu).

Uczestnikami warsztatów byli: nauczyciele języka polskiego, wychowania przedszkolnego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.

Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci,  wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Uczestnicy warsztatów otrzymali bogaty wykaz literatury  i zestaw materiałów przydatnych na zajęciach  dydaktycznych z zakresu rozwijania procesów myślowych i umysłowych ucznia (spostrzegania, uwagi,  pamięci, mowy i myślenia).

{AG}/2017/Pamiec{/AG}

Autor: PBW Tarnobrzeg