Spotkanie w ramach sieci nauczycieli bibliotekarzy

Tarnobrzeg

17 października w stalowowolskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu stalowowolskiego.
Wystąpienie Bernadety Burdzy poświęcone było „Bibliotekarskim inspiracjom”. Zaprezentowała w nim aplikacje webowe służące do tworzenia gier czytelniczych i konkursów. Przedstawiła „Żywą Bibliotekę” – międzynarodową inicjatywę, która ma na celu upowszechnianie postaw otwartości i szacunku do innych. Pokazała urządzenie wirtualnej rzeczywistości w bibliotece. Wszystkie te narzędzia mają służyć do pracy z czytelnikami w bibliotece oraz popularyzować czytelnictwo i bibliotekę. Danuta Rzeszutek zaprezentowała kilka przykładów inspiracji na pracę z młodzieżą w bibliotece szkolnej. Natomiast Agnieszka Grzybowska promując e-usługi zademonstrowała nauczycielom jak zamówić ksero lub skan z zasobów bibliotecznych. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja i wymiana poglądów jak bibliotekarze pracują z dziećmi i młodzieżą oraz prezentacja dobrych praktyk. Nie mogło również zabraknąć stoiska z nowościami naszej filii. W spotkaniu wzięło udział 17 nauczycieli bibliotekarzy.

Autor: Filia w Stalowej Woli