Stypendia oraz nagrody pieniężne w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

Tarnobrzeg

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

Wnioski należy składać do dnia 31 lipca 2019 r.

Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie: edukacja.wrotapodkarpackie.pl/

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego