Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Tarnobrzeg

„Naszym największym wyzwaniem w tym nowym stuleciu jest przyjęcie idei, która wydaje się abstrakcyjna - zrównoważonego rozwoju” (Kofi Annan)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.
Ten fundamentalny dzień obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 państwach dla podkreślenia wzajemnej harmonii: rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Temat ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego jest wciąż aktualny, naszym zadaniem jest zwrócenie uwagi na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie.  

Polecamy zestawienie bibliograficzne - Dbajmy o nasze środowisko

Autor: BP Tarnobrzeg