„Wielka Liga Czytelników”

Tarnobrzeg

Konkurs przebiega w trzech etapach:

- pierwszy – powiatowy (szkolno-biblioteczny) - indywidualne zdobywanie sprawności

czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych,

drugi – półfinały wojewódzkie (drużynowy test),

trzeci – finał ogólnopolski (drużynowe potyczki literackie).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, pełniąca funkcję Podkarpackiego Koordynatora III Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, zobowiązała się do realizacji etapu półfinałowego w regionie, który zaplanowany jest na 21 kwietnia 2017 r. (piątek).  

Ze względu na dużą liczbę uczestników konkursu, półfinał będzie zorganizowany w kilku miejscach jednocześnie.  

W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu test półfinałowy będą pisali uczniowie z powiatów Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Nisko.

Autor: PBW Tarnobrzeg