WIELKI LEKARZ MAŁYCH LUDZI - Miejski Konkurs Plastyczny imienia Doktor Olgi Blanki Lilien

Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, firma Pilot, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
zapraszają do udziału w pierwszej edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego imienia Doktor Olgi Blanki Lilien - WIELKI LEKARZ MAŁYCH LUDZI
Konkurs adresowany do przedszkoli i szkół podstawowych

Autor: BP Tarnobrzeg