Wojciech Wiącek Patronem 2019 Roku w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Wojciech Wiącek (ur. 28 listopada 1869 r ., zm. 19 sierpnia 1944 r.). był rolnikiem i wójtem w Machowie, propagatorem oświaty rolniczej oraz senatorem I kadencji w Senacie II RP.

 W czytelni przyygotowano wystawę poświęconą patronowi Wojciechowi Wiąckowi. 

Autor: BP Tarnobrzeg