„Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu” - relacja z konferencji

Tarnobrzeg

12 marca 2019 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała dla nauczycieli konferencję zatytułowaną „Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu”.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty.
Głównym założeniem konferencji było wsparcie szkół w realizowaniu jednego z kierunków polityki oświatowej  MEN, a mianowicie  – Rozwój doradztwa zawodowego. Zgodnie z założeniami - kształcenie zawodowe winno być oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami pod kątem potrzeb rynku pracy.
Tematem rozpoczynającym konferencję było zaprezentowanie przez  pedagog  dr Małgorzatę Makowską-Brzychczyk z  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kluczowych zagadnień z zakresu  psychologii powstawania uzdolnień i preferencji. Podczas swoich rozważań podkreśliła ważne kwestie biologii funkcjonalnej oraz  wzajemny wpływ biologii ciała na psychikę i zachowanie każdego człowieka począwszy już od momentu poczęcia. Zaznaczyła, że nie powinniśmy swoich niespełnionych ambicji zawodowych przenosić i na swoje dzieci. Dziecko powinno być przekonane co chciałoby w przyszłości robić i jaka profesja sprawiałaby mu zadowolenie i satysfakcję. 
Warto mieć na uwadze  „Jestem dobry w tym co robię i lubię to nie muszę zarabiać kroci, nie muszę zabiegać o uznanie”.
Kolejna prelegentka  Justyna Uchańska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej omówiła zasady i metody prowadzenia doradztwa zawodowego w podejmowaniu  świadomej decyzji edukacyjnej pod kątem planowania ścieżki zawodowej.
Następnie dyrektor Dariusz Szwandrok wraz  z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zreferował zadania i funkcjonowanie placówki, która jest sprzymierzeńcem szkół w doradztwie zawodowym i wsparciu młodzieży w poszukiwaniu pracy.
Ostatnim punktem programu było zaprezentowanie przez Małgorzatę Fajt nowości z zakresu szkolnictwa zawodowego.
Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa zbiorów zbieżna z tematyką konferencji.

Autor: BP Tarnobrzeg