„Ślady historii w dziejach miasta. Ze zbiorów Krzysztofa Watracza”

Tarnobrzeg

Ponawiamy zaproszenie 28 czerwca br. godz. 17.00 na prelekcję naszego regionalisty Krzysztofa Watracza pt. „Ślady historii w dziejach miasta”,  w ramach  organizowanej Senioriady – Tarnobrzeg - 2019

Miejsce spotkania: Biblioteka Pedagogiczna – sala konferencyjna
ul. Wyspiańskiego 2A

Autor: BP Tarnobrzeg