Uroczyste podsumowanie POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

Tarnobrzeg

Uroczyste podsumowanie POWIATOWEGO   KONKURSU   INTERDESCYPLINARNEGO
 „Ginące zawody i zawody przyszłości – kim będą młodzi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego” dla dla klas IV – VIII, gimnazjów i szkół średnich

Autor: BP Tarnobrzeg