23 czerwca – Dzień Ojca

Tarnobrzeg

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość ojca ma się bez zdobywania i bez zasług” - Herman Auerbach

Dzień Ojca obchodzimy corocznie 23 czerwca - święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom.

Z tej okazji polecamy wystawę zbiorów „Różne oblicza ojcostwa”  i wykaz ciekawych publikacji, które mogą stać się upominkiem dla „taty”, korzystając z zdalnych wypożyczeń  i  zamówić wybraną lekturę  z dostawą do domu.

Autor: BP Tarnobrzeg