TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Lubaczów

Opis alternatywny

Neurodydaktyka w lubaczowskiej filii

Neurodydaktyka to nowa transdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której głównym celem jest badanie procesu nauczania i uczenia się z perspektywy pracy mózgu. Wdrażanie do systemu edukacji wniosków z badań neurodydaktycznych umożliwia wykształcenie bardziej

Jarosław

Opis alternatywny

Interaktywna lekcja z jarosławską filią

20 listopada b. r. bibliotekarka jarosławskiej filii Dorota Grząba przeprowadziła lekcję z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi. W zajęciach pt. „Mikołaj Kopernik – Patron 2023 r.” wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im.

Lubaczów

Opis alternatywny

Zajęcia integracyjne z wychowankami SOSW w Lubaczowie

PBW Filia w Lubaczowie od wielu lat ściśle współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Lubaczowie w celu wyrównywania szans edukacyjnych, szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności czytelniczych u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.