TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

„Nauczyciel-Innowator” – konkurs organizowany przez MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie - „Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

V Tydzień Historyczny

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz Klub Inteligencji Katolickiej zapraszają na V Tydzień Historyczny  13.11 - 16.11. 2017 r. pod hasłem „Polska piękna  - Polska trudna”

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Jubileusz 100-lecia SBP

Dzisiaj 20 października  br.  SBP świętuje w Bibliotece Narodowej 100-lecie  swojej działalności.
Dla upamiętnienia 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Główny

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

20 października – Dzień Krajobrazu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły do aktywnego włączania się w obchody Dnia Krajobrazu i zorganizowania spacerów krajobrazowych. Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października

Nowości wydawnicze

Opis alternatywny

Pedeutologia (październik 2017)

"Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co