TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

20 października – Dzień Krajobrazu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły do aktywnego włączania się w obchody Dnia Krajobrazu i zorganizowania spacerów krajobrazowych. Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października

Nowości wydawnicze

Opis alternatywny

Pedeutologia (październik 2017)

"Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Wspólnie o Konstytucji RP

Otwarte spotkanie regionalne dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP
 zob. szczegóły

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Narodowe Czytanie

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w szóstej edycji
Narodowego Czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.