TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Rzeszów

Opis alternatywny

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) realizuje uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program opracowuje zespół nauczycieli, na podstawie wcześniej przeprowadzonej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

Lesko

Opis alternatywny

Czerwiec – porady na… Pełnię smaku

Ciepło, cieplej, gorąco… Co jeść żeby zaspokoić głód i jednocześnie czuć się lekko? Jak przyrządzać posiłki szybko i sprawnie, żeby nie tracić zbyt dużo słonecznych chwil?

Rzeszów

Opis alternatywny

Edukacja domowa

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania poza szkołą, dostosowana do potrzeb ucznia...

Przemyśl

Opis alternatywny

Program „Nie zagubić talentu”

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zachęca do składania wniosków o stypendia i nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,