TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Krosno

Opis alternatywny

Walentynki w bibliotece

Jest nam niezmiernie miło, że współorganizatorem XI Walentynkowego Konkursu

Krosno

Opis alternatywny

E-usługi dla nauczycieli bibliotekarzy

W dniu 30 stycznia 2019 r. nauczyciele bibliotekarze spotkali się po raz kolejny na szkoleniu zespołu „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie”.

Lubaczów

Opis alternatywny

Zajęcia edukacyjne w Filii w Lubaczowie

Biblioteki pedagogiczne w ramach wspomagania prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich typów szkół i placówek. Współpracując z Zespołem Placówek im. Jana Pawła II w zakresie wyrównywania szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych lubaczowska

Jasło

Opis alternatywny

Stop cyberprzemocy – zajęcia w jasielskiej Filii

28 stycznia 2019 r. jasielska Filia PBW w Krośnie gościła młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle. Uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat cyberprzemocy.