TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Jasło

Opis alternatywny

Spotkanie autorskie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle przy PZPW w Rzeszowie zaprasza na wystawę ....

Lubaczów

Opis alternatywny

Zajęcia integracyjne z wychowankami SOSW w Lubaczowie

PBW Filia w Lubaczowie od wielu lat ściśle współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Lubaczowie w celu wyrównywania szans edukacyjnych, szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności czytelniczych u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jarosław

Opis alternatywny

Booktalking w jarosławskiej fiiii

17 listopada 2023 jarosławską filię odwiedzili uczniowie klasy 5 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli.