TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Nisko

Opis alternatywny

Wystawa fotograficzna Janusza Ogińskiego

W niżańskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu czytelnicy mają możliwość obejrzenia ekspozycji Janusza Ogińskiego

Krosno

Opis alternatywny

Wystawa „Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu”

Pamięci żołnierzy wyklętych poświęcona jest wystawa pt. „Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu”. Prezentujemy na niej bogate zbiory biblioteczne przybliżające najważniejsze postaci i wydarzenia z historii polskiego podziemia niepodległościowego

Przemyśl

Opis alternatywny

WLC - lektury do Mistrzostw Powiatu

Przypominamy, że 28 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzony III etap tegorocznej edycji WLC, czyli tzw. Mistrzostwa Powiatu.