TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Rzeszów

Opis alternatywny

Pomoc w wyszukiwaniu literatury do prac dyplomowych

Studencie,

jeśli jesteś w trakcie pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej, przygotowujesz się do egzaminu, napisz do nas!
Pomożemy Ci w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów, wskażemy tytuły książek z naszych zasobów oraz artykuły z prenumerowanych

Rzeszów

Opis alternatywny

Wielka Liga Czytelników - zgłoszenia placówek

Powiat rzeszowski i miasto Rzeszów mają już swoich Koordynatorów Powiatowych. Szkoły chętne do udziału w Konkursie Wielka Liga Czytelników prosimy o zgłaszanie swoich placówek, korzystając z poniższego formularza i wysyłając na adres:

Rzeszów

Opis alternatywny

Konkurs Wielka Liga Czytelników

20 października startuje Konkurs „Wielka Liga Czytelników”. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie  ponownie objęła funkcję Koordynatora Wojewódzkiego na Podkarpaciu. Zapraszamy chętnych z bibliotek z całego województwa do

Rzeszów

Opis alternatywny

Banki zdjęć on-line

Dzięki darmowym bankom fotografii mamy dostęp do zasobów, które idealnie dopasujemy do pożądanej stylistyki, tematyki czy kolorystyki. Prezentacja zbiera wybrane banki zdęć online, w których znajdziemy mnóstwo fotografii wysokiej jakości.

Rzeszów

Opis alternatywny

Ze zbiorów chronionych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie…

Ubiór to pojęcie związane z czynnikami mentalnymi – wierzeniami religijnymi, magią, estetyką, pozycja społeczną, chęcią naśladownictwa. Zmieniał się pod wpływem zmian klimatu, gdy powstawały nowe zawody, wynajdywano nowe rodzaje broni oraz wskutek rozwoju