TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Rzeszów

Opis alternatywny

W co się bawić? Gry i zabawy na wakacje

Wakacje to czas odpoczynku po trudnym roku szkolnym, w którym przyszło się nam zmagać z lockdownem i zdalnym nauczaniem. Po okresie izolacji dzieci potrzebują rozrywki i bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Gry i zabawy stwarzają możliwość nawiązania

Rzeszów

Opis alternatywny

Czas na wypoczynek

Tuż przed wakacjami nauczycielom i wszystkim zainteresowanym polecamy artykuł Agnieszki Wentrych, psychologa i terapeuty EEG-Biofeedback, pt. „Czy potrafisz wypoczywać? 6 reguł dobrego i zdrowego wypoczynku”...

Rzeszów

Opis alternatywny

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) realizuje uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program opracowuje zespół nauczycieli, na podstawie wcześniej przeprowadzonej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

Rzeszów

Opis alternatywny

Edukacja domowa

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania poza szkołą, dostosowana do potrzeb ucznia...

Strzyżów

Opis alternatywny

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

Kolejną edycję konkursu profilaktycznego organizowanego przez strzyżowską filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie zatytułowano „Wychować człowieka mądrego – odpowiedzialność, miłość, przyjaźń jako wartości w kształtowaniu

Rzeszów

Opis alternatywny

Polecamy czasopismo…

Tutoring to innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia. Nauczycielom proponujemy czerwcowe wydanie „Wychowawcy”, w całości poświęcone tej metodzie, prezentując wybrane artykuły :

Tutoring

Rzeszów

Opis alternatywny

Zajęcia według kalendarza – propozycje na czerwiec

Po trudnych doświadczeniach edukacji zdalnej, nauczyciele i uczniowie odliczają już pewnie dni do wakacji. Niemniej jednak w ostatnim miesiącu roku szkolnego można jeszcze realizować ciekawe zajęcia, nawiązujące do czerwcowych świąt i dni szczególnych,

Rzeszów

Opis alternatywny

Polecamy czasopismo…

W czerwcu kończy się rok szkolny, co wiąże się z wystawianiem ocen. Pierwszy numer kwartalnika Meritum w roku 2021 zatytułowano „Nauczyciel ocenia” i w całości poświęcono ocenianiu uczniów. Nauczycielom proponujemy wybrane artykuły: