TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Rzeszów

Opis alternatywny

SP! Serce i Pomoc

Zestawienie bibliograficzne do projektu dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego. SP - to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE i POMOC.

Rzeszów

Opis alternatywny

700. rocznica śmierci Dantego Alighieri

Najsłynniejszym utworem Dantego jest Boska Komedia, którą pisał od 1308 roku do swej śmierci (w nocy z 13 na 14 września) 1321 roku. Wizjonerski poemat o podróży przez Piekło, Czyściec i Raj, zawierający kwintesencję średniowiecznej myśli kulturalnej

Rzeszów

Opis alternatywny

Wycieczki wirtualne

Idea wirtualnego muzeum bez murów, lokalizacji i barier przestrzennych została zaprezentowana w 1947 roku przez Andre Malraux...

Rzeszów

Opis alternatywny

Polecamy czasopismo…

Fizyka w Szkole to dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki wszystkich poziomów nauczania...