TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Sędziszów Młp

Opis alternatywny

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Kamishibai – narządzie edukacyjne w pracy nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego, katalog INTEGRO i e-usługi w Podkarpackich Bibliotekach Pedagogicznych to tematy spotkania szkoleniowo-warsztatowego, jakie odbyło się 11.12.2019 r. w sędziszowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Leżajsk

Opis alternatywny

II Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych

28 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbył się II Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Giedlarowej oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku.
Kongres, pod

Kolbuszowa

Opis alternatywny

Wymieniajmy doświadczenia, uczmy się od siebie, bądźmy partnerami...

W dniu 27 listopada 2019 spotkaliśmy się w ramach sieci współpracy i samokształcenia z nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z ofertą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, której

Rzeszów

Opis alternatywny

TIK w dydaktyce

26 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu. Tematem spotkania skierowanego do nauczycieli było „Zastosowania informatyki w dydaktyce

Mielec

Opis alternatywny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – ujęcie praktyczne

Szkolenie dla nauczycieli nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyło się 26 listopada 2019 r. w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

Rzeszów

Opis alternatywny

Listopadowy Tarnobrzeg

Tarnobrzeg przywitał nas listopadową pogodą, ale o dobrą aurę ćwiczeń TIK- owych zadbał między innymi Pan Aleksander Wroński, nauczyciel konsultant PCEN Oddział w Tarnobrzegu...